Cards Sales Support Specialist

Responsibilites:

 • Providing 2nd line support to the Platinum, Gold and Silver segment
 • Advising Global Business Services (GBS) and Sales teams on the basis of expertise
 • Managing operational issues with GBS, Sales and Marketing
 • Monitoring output and service level of GBS
 • Provide training regarding operations and sales procedures and tools to Sales team and 3rd parties – Telesales, Cards Agents and GBS
 • Supporting and proposing process improvement towards GBS and/or country organization
 • Coordinating process of new contract implementation between Sales and GBS, ensuring expected quality and compliance with procedures
 • Managing BP SuperCard 3rd party agent ensuring delivery of delighting customer service and expected sales results
 • Prolonging contract securities in advance of expiration date
 • Supporting Telesales agent in preparation offers for public tenders
 • Supporting cards project and offer implementation

 

Requirements:

 • Eye for detail, accuracy and conscientiousness
 • Strong customer focus and responsiveness
 • Ability to keep deadlines whilst under pressure, with focus on delivery, accuracy and silent running
 • Bachelor’s degree or equivalent
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Excellent team working
 • Good analytical and problem solving skills
 • Proficiency in all MS Office applications
 • Fluent Polish, very good level of English, Czech or Lithuanian is a plus
 • Good knowledge of cards offer and operations is a plus

 

The company offers:

 • Participation in interesting and challenging projects in global structures
 • A unique opportunity to professional growth and personal development within international environment
 • Attractive salary, bonuses and benefits package including private medical care, Multisport Card, private insurance, entertainment events and many others
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment
 • Chance to share your ideas and continuously improve our processes

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony