Business Analyst with SQL – Credit Risk

 

 

YOUR ROLE:
Are you a detail focused person who is inquisitive and enjoys analyzing data? Do you have the ability to communicate with diverse stakeholder groups and work with them to define heir business requirements? Would you like to learn about how risk is managed at the company and become a subject matter expert on risk data? If yes, you might be just the person we are looking for to help us to:

 • Capture business requirements, analyze and translate them into functional and nonfunctional specifications
 • Analyze processes, root causes, business impacts, and identify opportunities for improvement
 • Work with Functional Architects and other Business Analysts to ensure solutions are fit for purpose
 • Coordinate with IT on the design and testing of solutions.
 • Organise user acceptance testing
 • Support and follow-up investigation of questions, issues, and defects
 • Prepare training and guidance to support the transition to run-the-bank
 • Keep program managers and stakeholders informed of progresses
 • Ensure compliance with policies, standards and regulatory requirements
 • This role provides a great opportunity to work on a wide range of interesting programs in the Global Wealth Management area.

YOUR TEAM:
The Global Wealth Management Data and MIS team supports Group Risk Control changethe-bank programs in relation to the local Risk Reporting, Information Management, Risk Decision and Monitoring. Business Analysts are the essential conduit between programs; the stakeholder community around the world of various levels of seniority; and subject matter experts from Credit Risk Control, Market Risk, Finance, Regulatory and Governance, and IT.

THE COMPANY VALUES:

 • Degree in Finance, Accounting, Economics, Science, Technology, Engineering, Mathematics, or Business Administration (or equivalent)
 • Previous relevant experience as BA or in Risk area
 • Familiarity with banking, risk, and IT would be nice to have
 • Excellent written and verbal communication skills; able to tailor style to your audience with excellent English
 • Knowledge of SQL
 • Experience with business intelligence software would be an asset

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony