Business Analyst BPM

Responsibilities:

The Finance BA understands, articulates and implements the global standard processes and controls related to his/her area of expertise. In addition, he/she pro-actively contributes to integration topics with the other Finance streams and other Functional domains in scope of the Global Template.

He/she is an active participant of a work-group with the need for specialised knowledge. The BA is co-responsible for ensuring the implementation of the Global Template solution – following the BASE Transition Methodology.

The Finance BA participates in deployment phase. He/she reviews solution documentation, such as user guides, training manuals and system specifications, prior to distribution to  OpCo key-users and end-users and ensures his/her subject area is accurately represented Identification and analysis of  business impacts of implementing the Global Template.

 • Working with the Solution Consultant to gather, document and challenge specific local requirements (tax, legal, compliance related) following a zero-gap approach
 • Providing expert knowledge of the subject area and the transition methodology
 • Being responsible for the successful closing of gaps between “as -is” and “to-be” situation
 • Being a change agent and support the OpCo on their change journey
 • Working with OpCo users to develop necessary processes or procedural changes to accommodate the Global Template solution
 • Ensuring a proper and effective knowledge transfer (e.g. documentation, key-user training, etc.)
 • Thoroughly performing functional testing and supporting user acceptance testing of the solution and associated procedures to confirm that the primary business requirements are met
 • Logging issues and risks that surface during configuration, training or other team activities and also follow-through on resolution of those issues
 • Completing and improving test scenarios
 • Supporting roles and responsibilities mapping vs. positions
 • Continuously improving and keeping up-to-date of documentation (SOPs, process descriptions, Sol ID materials, etc.).
 • On-boarding new team members in your functional area
 • Adequate handovering to Business As Usual after Stabilization phase of the transition
 • Contributing to project status reporting For BASE Programme, the Finance Business Analyst

 

Key contacts and contact purpose:

 • Senior Team Leader Finance, direct manager
 • Regional Programme Manager
 • Regional Functional Lead Finance
 • (Delegated) Functional Owner, functional alignment
 • GIS, Global Solutions IT deployment responsible
 • PMO
 • Standing Organization
 • OpCo Transition Team
 • Domain representatives (MDM, controls, authorisations)

 

Challenges:

 • Stakeholder management (functional, programme, etc.)
 • Possible conflict between OpCo and Programme (zero -gap approach/ implementation of Global Template vs localisation)
 • Cross-functional / international environment
 • High degree of complexity
 • Requirement to travel 50-60%

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony