Business Analyst – B2B Direct (SAP Hybris) – remote

IT

This role is part of the D&T department. D&T is proud to bring cutting-edge innovation, strong technology and advanced analytics.

The Business Analyst is part of the Product team and is one of the professionals who do the work of delivering a potentially releasable increment of the product at the end of each sprint. Product Teams are structured and empowered by the organization to organize and manage their own work. The resulting synergy optimizes the Product Team’s overall efficiency and effectiveness.

The Business Analyst supports the Product Owner in translating product needs and requirements into deliverable units of work—Epics/Features/Stories. He will work with the Product Team and partners to ensure end-product meets business requirements.

 

As the Business Analyst you are responsible for:

 • Ensuring consistency of the overall solution
 • Working with the Product Owner to understand, elicit, analyze, document and communicating program and platform/application requirements;
 • Supporting the Product Owner with facilitate the gathering, definition and prioritization of requirements with key stakeholders
 • Supporting Product Owner to define and own the value definition of Stories
 • Supporting the Product Owner to translates client’s business needs into product backlogs, user stories, detailed business requirements documents and use cases
 • Completing the user stories with Acceptance Criteria
 • Supporting the Product Owner to breakdown, decomposing and describing business needs into Stories
 • Working ahead of team to elicit requirements for the next Sprint’s Stories
 • Providing discipline, rigor and technical skills to the requirements definition and
  validation process
 • Supporting the Product Owner to engage stakeholders to ensure the Product Team is receiving necessary input

 

You are a good Candidate if:

 • You have Bachelor/Master’s degree
 • You speak English fluently
 • You have 3-5 years’ experience
 • You have experience with complex programs and projects
 • Working in an international environment dealing with global programs roll outs 3 to 5 years
 • Excellent communication skills
 • Pro-active, taking initiative
 • Experience in fast moving consumer goods / beverage industry
 • Minimal 1 year working as Business Analyst in the area of SAP Hybris e-commerce
 • You have excellent facilitation, presentation, and analysing skills;
 • You have business domain expertise for the relevant product;
 • You have skills in MS Excel, PowerPoint, and financial modelling
 • You have experience in working with Business Intelligence Tools would be a plus
 • You have experience of working in a deadline driven environment with rapid release cycles
 • Experience with working in an Agile environment will be considered as a plus
 • Experience in rollout global solution operating across the markets will be consider as a plus

 

The company offers:

 • Flexible working conditions: b2b or standard contract of employment
 • Possibilty to work fully remotely
 • Anual bonus based on your performance
 • Private medical healthcare (Luxmed)
 • Multisport card
 • Life insurance (Generali)

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony