Budget Management Advisor

Responsibilities:

 • Providing External Relations support to ~40 countries at Upstream and IGNE (Integrated Gas and New Energies) level, main focus would be on budget planning, reporting, management and measuring
 • Implementing annual planning process
 • Monitoring and custoding annual plans and surfacing the strategic ER-wide budget insight/challenge to advise the best use of budget resource utilization.
 • Counseling Leadership Team on resourcing and improvement options with budget to ensure timely availability of quality Business and Finance Management information.
 • Supporting UP & IGNE Content & Planning Managers to consolidate quarterly country dashboard results
 • Analysing Finance report on travel, software and hardware usage and reporting non-compliance for improvement. Actively push for different behaviours.
 • Driving and implementing group Ethics & Compliance standard
 • Acting as Records Focal Point (RFP) for Group Records Management and Data Privacy
 • Acting as Functional Site Owner (FSO) to maintenance and management of the sites and leverage IM Services as much as possible
 • Supportng Manager to consolidate, analyse data for affordability projects, e.g. Strategic review of Social Investment project, cost cutting exercises or organisational changes

 

Requirements:

 • Highly collaborative mind-set with the ability to build strong working relationships across ER
 • Strong analytical skills and attention to detail
 • Ability to work effectively in a global, multi-cultural and virtual environment
 • Flexibility
 • ​Be able to challange status quo
 • Stakeholder management skills
 • Being open minded and proactive,
 • Excellent communication skills
 • English min. C1
 • University degree
 • Experience in Finance, Project management, External Relations

 

The  company offers:

 • Meaningful work in a company that is universally respected as a truly global energy leader (one of the world’s biggest companies according to Fortune Global 500)
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment: own canteen and a few relax rooms
 • Attractive salary package and yearly bonuses
 • Complex medical care and individual life insurance
 • Sport programmes and facilities e.g. Multisport Card, vouchers for free time activities
 • Additional funds for trainings and certifications, sport sections and the EuroShell Card
 • Bonus for referring your friend to work

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony