BPM Senior Team Lead

In this role you will act both as a people and business leader. As the business leader you will ensure operational delivery according to the company’s standards as well as effective collaboration with internal and external stakeholders. As the people leader you will supervise a team and its operational deliverables, develop talents, build engagement and foster collaboration across teams.

 

RESPONSIBILITIES:

As the Business Leader you:
• understand and are able to communicate the company’s strategy to your team members
• monitor and maintain a high level of KPI’s and take corrective actions if needed
• take ownership for end-to-end controlling processes and effectively collaborate with the GBO center in India
• solve and possibly prevent ad-hoc operational issues
• ensure complete and up-to-date process documentation
• actively participate in operational meetings to discuss performance, issues & collaboration
• prepare and participate in business visits
• foster business partnership with OpCos and GBO
• work closely with internal and external auditors and ensure that controls are executed and effective
• own and effectively manage your team’s budget (over-time, travels, rewards & recognition, unused holidays, band mix)
• bring constructive, challenging ideas to drive process standardization and take ownership of the agreed actions
• actively participate in different projects and initiatives

As the People Leader you:
• plan resources for the team and recruit right people
• maintain both the team climate and motivation of your team members at a high level
• set SMART individual objectives linked to the HEINEKEN Global and HEINEKEN Kraków strategy
• provide regular 1:1 feedback to your team members about their performance and development
• fix underperformance issues in a timely and effective manner
• recognize and reward good performance
• plan succession, develop the top performers to create the pipeline for leaders or experts
• break communication silos and foster team collaboration
• effectively manage changes in the team

 

THE COMPANY VALUES

• You have minimum 3 years of of relevant professional experience as leader and 4 years of operational experience in the process
• Your have Master level in Finance or Accounting
• CIMA, ACCA or equivalent certification as an asset
• You are able to build relationships and influence stakeholders
• You have passion to motivate, inspire and drive team’s performance
• You have change management skills
• Your English is on fluent level

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony