Back-End Developer

IT

Responsibilities:

• Creating internationalized software to rollout to worldwide Herbalife audience
• Implementing core development of new functionality, enhancements to existing functionality and platform maintenance work
• End-to-end ownership of applications, from inception through post-deployment support and iterative enhancement
• Building Microservices
• Building integrations with core services (JSON, XML, REST, SOAP)
• Building and maintain AWS dev environment
• Backend programing MySQL, SQL, ORA, or MongoDB
• Providing input into daily scrums (development meetings)

 

Requirements:

• 5 years’ experience in the IT/Technology industry/ demonstrated web or mobile application development experience
• MS/BS in Computer Science or related field
• Experience with complex, multi-national application implementations
• Experience building interactive web applications on mobile devices
• Familiarity with distributed systems, asynchronous messaging, and network protocols
• A solid grounding in data structures, algorithms and deftness at object-oriented design and systems architecture
• Adept problem solving and troubleshooting skills
• Experience with object-oriented analysis, design and complexity analysis
• Experience with large scale distributed systems
• Internet and operating system security fundamentals
• Fundamentals in networking and load balancing
• Experience in building complex software systems that have been successfully delivered to customers
• Experience in building scalable, low-latency services within a distributed system
• Experience in collecting software product requirements, describing software product features and creating technical designs
• Proven software development skills, preferably in Java, C/C++, Python, Ruby and/or Perl in Linux environment
• Working familiarity with web services including REST, SOAP and API management, nice to have KONG experience
• AWS components and services, setup
• Experience with containers and microservice architectures
• Working knowledge of relational databases and back-end programming (MySQL, SQL, ORA, MongoDB)
• Working knowledge of at least one JavaScript framework (e.g. React, Vue, or Angular)
• Familiar with Microsoft Web Development stack (C#, ASP.Net, .Net MVC3/MVC4, WCF)
• Familiar with Android or iOS programming
• Ability to learn and use new technologies quickly
• Must possess exceptional written and verbal communication skills
• Ability to work in a fast-paced agile development environment
• Ability to lead projects
• An eye for clean, testable, maintainable, and performant code

 

The Company Offers:

• Participation in interesting and challenging projects in global structures
• A unique opportunity to professional growth and personal development within international environment
• Attractive salary, bonuses and benefits package including private medical care, MultisportCard, private insurance, entertainment events and many others
• Good atmosphere at work and comfortable working environment with Herbalife food, drinks and game corner
• Chance to share your ideas and continuously improve our processes
• Opportunity to build up your expertise through coaching, soft skills and training sessions

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony