Azure Cloud Engineer

IT

Our client is is the world-leading supplier of forklift trucks, warehouse technology, and related services as well as supply chain solutions. Their logistics solutions ensure the smooth flow of materials and information in the customers/ warehouses, factories, and distribution centers in over 100 countries. The Group is largest manufacturer of industrial trucks in Europe, and the second largest in the world as well as a leading supplier of automation technology.

Currently the company is setting up an IT Service HUB in Cracow.

 

RESPONSIBILITIES

 • Manage the realization of the Azure cloud services in line with the cloud (and IT) strategy, architecture and roadmaps
 • Actively manage the operational continuity and performance of the Azure cloud service, in accordance with the agreements made, through performance tooling incl. availability and capacity management (resource utilization)
 • Connect, optimize and manage Azure cloud services and ensure publication of Azure cloud services in the IT service catalogue and provide 2nd line functional and technical support
 • Plan and establish continuous improvement of Azure cloud platform and services at operational level for the IT and Business processes

 

REQUIREMENTS

 • Bachelor’s degree in Computer Science or Information Technology or a related field
 • At least three years of experience in Azure design, support and management
 • Preferred Microsoft Azure Certification (MCSE: Cloud Platform and Infrastructure or equivalent)
 • Good knowledge and experience on cloud engineering standards, concepts and techniques (Azure)
 • Very good knowledge of scripting, container technologies, orchestration/scheduling, Infrastructure as Code and CI/CD.
 • Scripting skills including Bash, PowerShell, Python, etc. are an advantage.

 

BENEFITS

 • Possibility to work within a new IT HUB, at a listed company (M-Dax) that noted a significant increase over last months
 • Competitive salary
 • Extensive trainings in your area of responsibility – strong focus on education, workshops and mastering IT skills
 • Additional social benefits
 • Flexible working hours

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony