Asystent/-ka Dyrekcji

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Wsparcie bieżących prac Dyrekcji (Dyrektor Naczelny i Programowy, Dyrektor Artystyczny i Z-ca Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych)
 • Prowadzenie kalendarza spotkań dyrektorów
 • Organizowanie i koordynacja spotkań
 • Zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy dyrektorami a innymi komórkami organizacyjnymi instytucji
 • Prowadzenie korespondencji dyrektorów (spotkania, podziękowania, zaproszenia, życzenia, korespondencja grzecznościowa i inne)
 • Odbieranie i przekazywanie wiadomości (mailowych, telefonicznych itp.)
 • Sporządzanie na potrzeby dyrekcji dokumentów, opracowań, analiz, raportów, zestawień, harmonogramów itp.
 • Przygotowywanie podróży służbowych dyrektorów (rezerwacja hoteli, biletów lotniczych itp.)
 • Ścisła współpraca z kancelarią

 

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe
 • Wykształcenie muzyczne (minimum podstawowe) mile widziane
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość innego języka obcego będzie dużym atutem
 • Umiejętność redagowania pism i szybkiego pisania na klawiaturze
 • Wysokie umiejętności planowania, organizowania, koordynowania projektów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów
 • Rzetelność, skrupulatność, samodzielność i odpowiedzialność
 • Wysoka kultura osobista oraz umiejętności interpersonalne
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • Wiedza w zakresie prac kancelaryjnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych (warunek konieczny)
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Mile widziana znajomość ustawy MKiDN o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a w szczególności zasad gospodarki finansowej w instytucji kultury
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury
 • Pożądane posiadanie prawa jazdy kat. B

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony