Analyst Compensation and Benefits EMEAI

The C&B Analyst EMEAI will be responsible to ensure for his/her respective area opearational
excellence on the analytical (data) side. He/she will also be responsible for ensuring that key C&B
processes runs in a highly effective manner. This position will work for EMEAI region.

Responsibilities:


• Supporting the C&B Director EMEAI to ensure employee packages are in alignment with
company policies and guidelines are competitive as well as compliant with legal and fiscal
regulations.
• Preparing data for compensation and benefits analysis.
• Analysing the compensation data against the compensation policies and reports noncompliant cases and behaviour.
• Monitoring and advising on compensation changes using defined rules (salary changes,
variable pay changes, incentive plan change/allocations).
• Calculating the variable pay for employees under a close supervision of Head C&B (bonuses,
incentives, stock option plans, etc.).
• Supporting the development and implementation of compensation programs, policies and
procedures.
• Cooperating with the salary benchmarking external consulting company (e.g. Mercer).
• Clean reporting of data and checking the quality of it.
• Providing support to Head of C&B and to HR Business Partners with data.
• Running the audit reports and informing C&B Manager about the results of audit tests.
• Advising other members of HR team on essential C&B topics.
• Learning and improving of C&B processes & practices to advance his/her career.

Requirements:


• Bachelor’s degree in Economics or in Engineering discipline.
• Strong analytical skills.
• Excellent MS Office skills (MS Excel, MS PowerPoint).
• Highly organized (strong in self-management and in task management).
• Project Management skills desirable.
• Good communicator and team player.
• Proficient in English (verbal and written: min level is B2). Any other language is a plus.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony