Accountant with Hungarian / Księgowy z j. węgierskim ( available position in AR, AP or GL area)

RESPONSIBILITIES:

 • Performing various operational F&A activities within an Accounts Payable, Accounts Recivable or General Ledger area
 • Accurately and timely performing all activities, according to the guidelines received from Team Leader
 • Preparing specifications, reconciliations and documentation of the submitted financial data
 • Timely completing of all allocated tasks (daily, weekly, monthly)
 • Communicating with internal and external SSC customer in an effective and efficient manner
 • Reporting periodically or upon request KPI’s measurements
 • Participating in process migration
 • Preparing process documentation: desktop procedures and process maps
 • Participating in continuous process improvement
 • Vendor Master Data maintaining, ensuring accuracy of the Vendor Master Data in the ERP systems
 • Receiving and reviewing invoices and/or other documentation for completeness and complying with defined policies and procedures
 • Coding, verifying and processing invoices according to defined policies and procedures in ERP system
 • Ensuring proper matching of invoices with the payments

REQUIREMENTS:

 • University degree (Economics, Finance, Accounting preferable)
 • At least 6 months of experience within finance & accounting area
 • Knowledge of accounting basic principles
 • Very good communication skills
 • Ability to work ina a team
 • Willingness to travel during the transition phase
 • SAP knowledge
 • Fluent English written and spoken
 • Very good Hungarian (B2/C1)
 • Responsibility, service and quality orientation

THE COMPANY OFFERS:

 • Possibility of working in the newly opened SSC in Katowice
 • Competitive salary
 • Comprehensive benefits package (health insurance, private healthcare, Multisport card etc.)
 • Prestigious place to work with very good reputation
 • Worldwide known German company
 • Excellent employer image

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony