Junior ABAP Developer

IT

As JUNIOR ABAP Developer you will be part of the Order Processing Team responsible for the SAP modules PP, PM, SD and CS. The person will take the responsibility for ABAP developing and supporting the production SAP PP area having a significant contribution to the IT Services as well as a development of newly created IT Service Hub in Kraków.

 

Responsibilities

 • Support in development of SAP PP for the production plants

 • Gather and record business requirements

 • Act as 2nd and 3rd support level for application being used by the production area

 • Work on incidents resolutions and workarounds

 • Build and implement changes to the existing solutions

 • Propose the technical solution for development according to sap best practices

 • Take a part in projects executed in your responsibility area

 • Build and maintain technical documentation and ensure it is always up to date

 

Requirements

 • At least 1 year of hands on experience in SAP ABAP development

 • Good understanding of the interface technologies like IDoc and web services

 • Hands on experience with SAP Fiori Apps (nice to have)

 • Ability to effectively plan and organize own work

 • Experience with working in project environment

 • Fluent English, written and spoken (German is a plus)

 • Good communication skills and ability to work in a global team

 • Joy of learning something new

 

The company offers

 • The opportunity to work in fast growing worldwide company

 • Attractive remuneration based on your experience, skills and development

 • The opportunity to participate in the international projects and a significant influence on company IT development

 • You can decide on your working hours flexibly, as far as is practical for the company

 • Stable employment and social package (private medical care, group insurance, and other benefits)

 • Extensive trainings in your area of responsibility

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony