Senior Data Science / Big Data Engineer

Our client is an American manufacturing company with a main office based in New York. In Poland they employ more than 3000 people in the their factory and offices. Over the past several years, they have invested more than $ 700 milion in the modernization of the manufacturing center and development of organization and employee. That is why they have one of the most modern factories in Europe.

They center in Cracow provides specialized financial, human resources, procurement and Information Technology for Europe, the Middle East and Africa.

They are rewarded as a Top Employeer 2019 in Poland.

The company is now going through a large IT transformation.

 

Key challanges

 • Research, evaluate, and develop  Enterprise Data Platform capabilities to solve new data problems and challenges.
 • Handle production support issues as they arise (problem solving, debugging).
 • Work in one or more cross-functional teams to develop prototypes, proof of concepts and implementing data projects with a focus on collecting, parsing, managing, analyzing and visualizing large sets leveraging Enterprise Data Platform.
 • Extend and improve our internal frameworks, develop guidelines and best practices.
 • Perform, in collaboration with Enterprise Architecture team, technology and product research to better define requirements, resolve important issues and improve overall capability of Enterprise Data Platform.
 • Communicate with various teams, keeping everyone up-to-date on deployments, outages, issues, and solutions.

 

Requirements

 • Bachelor degree in Computer Science or similar
 • Knowledge/proven experience working as a Data Engineer, using Python (advanced), Scala (Java), Spark, SQL programming
 • Building ETL processes
 • Code versioning (GIT/SVN)
 • Data ingestion from APIs
 • Problem solving skills
 • Quick learning of new technologies
 • Experience in AWS Glue, AWS CloudFormation
 • Experience in Big Data stack (Hadoop ecosystem)

 

The company offers

 • private medical and dental care, life insurance;
 • subsidized meals in company canteens;
 • remote work opportunity and flexible working arrangements;
 • employee pension plan;
 • multisport program;
 • cafeteria program;
 • wide range of trainings, optional language classes, further education and professional qualification support possibility
 • free bike and car parking for all employees.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony