Cutover Manager – SAP HANA implementation

As Cutover Manager, you will be responsible for shaping the cutover approach & strategy and plan execution related to the global SAP HANA implementation.

The importance of executing a well planned and executed cutover is one of the most important activities of the entire project. Even with all successes of the project development, SIT (System Integration Testing) and UAT (User Acceptance Testing), if the cutover is spoiled, the production environment could potentially become unavailable – partially or fully.

Having a well-drafted cutover plan ahead of the actual cutover helps give visibility on all the activities and tasks that need to be executed at cutover, puts a structure to the overall activity by assigning owners and a timeline to each task. Coupled with a strong communications plan, this becomes a very important tool at the hands of the Project Manager to streamline the cutover activity and make it a success.

The global cutover is the series of tasks that are performed to deploy the components from the development/pre-production environment to the production environment and activate them.

A typical cutover plan will contain a lot of detail about the activities leading up to the day of cutover, the activities to be done on the day of the cutover and then the activities to be done after the cutover is completed supporting our Track leads and Cluster Transition manager in achieving a successful Go-lives.

 

Main responsibilities

 • Completing detailed cutover checklist and project plan
 • Maintain the Cutover Project Plan as per the cutover standards
 • Ensure the overview on project management of the cutover and conversion deliverables into SAP Central Finance, resolving discrepancies or process issues related to cutover
 • Ensure successful planning and execution of integrated release cutover activities and associated system outages
 • Ensure overview on resources required for cutover activities
 • Develops the command center logistics, communication and escalation plan and command center documentation. (Policies, procedures, downtime processes)
 • Provide cutover status reporting to project leadership team and key stakeholders Involved in coordination of ECC cutover activities prior final Go-Live
 • Ensures entry into and exit out of cutover stage gates are met including the final Go/No-Go meetings for Go-Live
 • Act as the final point of escalation for all Cut-over issues, proactively bringing about appropriate interventions when the Cutover may be jeopardized
 • Leads cutover activities for Pre Go-Live, Go-Live and Post Go-Live
 • Work closely with the workgroups to document the cutover plan for each application, Develops back out / contingency plans for Cutover and Coordinates requirements for Go Live

 

Requirements

 • Have 5+  years of experience in cutover activities area preferably in implementations global projects
 • Experience leading/managing application cutover or similar initiatives
 • Experience of large data migration activity over cutover
 • Prince II qualification or equivalent PM certifications are required
 • Proven experience supporting project delivery utilising both Waterfall and Agile delivery methodology
 • Experience with supporting workshops by way of planning, coordination and documentation as required
 • Demonstrate exceptional active listening and communication skills, able to bring the message across to different audiences
 • Show flexibility, proactivity and be an energetic team player
 • Have fluency in English

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony