lub bieżące rekrutacje:

Naszym klientem jest spółka Skarbu Państwa o ugruntowanej pozycji na rynku. Jest to innowacyjny, dynamicznie rozwijający się podmiot inwestycyjny, dysponujący kapitałem 1 mld 700 mln złotych. Realizują ważne dla polskiej gospodarki projekty o charakterze rozwojowym. Działają na zasadach indywidualnie dobranej strukturyzacji i aranżacji finansowania. Budując wartość portfela Grupy Kapitałowej, kładą nacisk na innowacyjność i synergie pomiędzy spółkami.

Take part in the recruitment process to the company which designs a growing portfolio of engineered bearings and power transmission products that improve the reliability and efficiency of global machinery and equipment to move the world forward!