چرا نیازی به خرد کردن سنگ آهن است که سنگ معدن سنگین می کندتجهیزات