شرکت های آفریقای جنوبی در استخراج شن و ماسه فعالیت می کنند