مفروضات حسابداری برای کارخانه سنگ شکن با 200 تن در ساعت